Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Dialogmöte om Nära vård
24 Oct

Dialogmöte om Nära vård

Den 24 oktober bjuder Region Jönköpings län in dig som representant i någon av våra medlemsföreninga...
Tillgänglig skyltning
16 Aug

Tillgänglig skyltning

Jönköpings kommun och Jönköping City,  har i samarbete med Funktionsrätt Jönköping tagit fram en sky...
Lisa om Habiliteringsersättningar
15 Aug

Lisa om Habiliteringsersättningar

Funktionsrätts ordförande bloggar om resurser till Habilitering. Läs mer här. 
Upp