Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionshinderspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfa...

Läs mer

Nyheter

Föreläsning i Vetlanda
5 Apr

Föreläsning i Vetlanda

Pa från Panetoz föreläser i Vetlanda Folkets hus den 13 april kl 18.00. Gratis, ingen entréavgif...
Dansföreställning utifrån hörselnedsättning
3 Apr

Dansföreställning utifrån hörselnedsättning

Koreograf Hélène Blackburn har tagit greppet att använda en av dansarnas hörselskada som utgångspunk...
Ny ordförande i Funktionsrätt Sverige
22 Mar

Ny ordförande i Funktionsrätt Sverige

Den 8 mars valdes Elisabeth Wallenius till ny ordförande i Funktionsrätt Sverige. Elisabeth Walleniu...
Upp