Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Tid för årsmötet ändrat
18 Mar

Tid för årsmötet ändrat

Funktionsrätt Jönköpings län årsmöte är flyttat till kl. 18 den 28 maj 2020. Med förhoppning om att ...
Med anledning av Covid-19
16 Mar

Med anledning av Covid-19

Pandemin påverkar oss alla, och verksamheten på Funktionsrätt Jönköpings län drar också ner på aktiv...
Delta i enkätundersökning
2 Mar

Delta i enkätundersökning

Två byggingenjörsstudenter från Tekniska Högskolan vid Jönköping University gör en studie i samband ...
Upp