Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Veckans tips nr. 4: Byta bakgrund
26 Feb

Veckans tips nr. 4: Byta bakgrund

https://www.youtube.com/watch?v=OkQ7mPdvBqs
Missriktad spariver att minska bidragen till bostadsanpassning
19 Feb

Missriktad spariver att minska bidragen till bostadsanpassning

På Funktionsrätt Sveriges sida, kan man läsa ett debattinlägg gällande om de stora neddragningarna i...
Upp