Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Framtiden för personlig assistans och LSS
25 Feb

Framtiden för personlig assistans och LSS

Välkomna till politikerutfrågning och paneldebatt i Rosensalen den 25 febr. 2019. I panelen sitte...
Mänskliga rättigheter – ny institution för bevakning av frågan
30 Jan

Mänskliga rättigheter – ny institution för bevakning av frågan

Den nya regeringen lovar nu att inrätta en oberoende MR-institution i sin förklaring. Detta är ett s...
Min berättelse till Ifa
14 Jan

Min berättelse till Ifa

Jag heter Thomas Juneborg, jag är 42 år och varit beviljad personlig assistans sedan 1994. Jag har v...
Upp