Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Tillgänglig skyltning
16 Aug

Tillgänglig skyltning

Jönköpings kommun och Jönköping City,  har i samarbete med Funktionsrätt Jönköping tagit fram en sky...
Lisa om Habiliteringsersättningar
15 Aug

Lisa om Habiliteringsersättningar

Funktionsrätts ordförande bloggar om resurser till Habilitering. Läs mer här. 
Tillgänglighetsguide
14 Aug

Tillgänglighetsguide

Tillgänglighetsguiden för Jönköpings kommun är nu uppdaterad. De totalt 288 verksamheterna har uppda...
Upp