Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Daglig digital motion vid -11 kaffet Inställt.
24 Sep

Daglig digital motion vid -11 kaffet Inställt.

På grund av sjukdom måste vi flytta fram torsdagens sändning en vecka, till den 1/10 kl 11.  Vi kom...
Daglig digital motion (till 11-kaffet)
8 Sep

Daglig digital motion (till 11-kaffet)

Torsdagen den 10/9 (klockan 11!) webbsänder Funktionsrätt i samarbete med Regionen Jön-köpings län D...
Daglig digital motion (till 11-kaffet)
27 Aug

Daglig digital motion (till 11-kaffet)

Torsdagen den 27/8 (klockan 11!) webbsänder Funktionsrätt i samarbete med Regionen Jönköpings län Da...
Upp