Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Nytt arvsfondsprojekt till Funktionsrätt i länet!
11 Oct

Nytt arvsfondsprojekt till Funktionsrätt i länet!

Allmänna Arvsfonden har godkänt vår ansökan om ett 3-årigt projekt som ska hjälpa äldre, funktionsne...
FK hänvisar till domar som är oförenliga med LSS intentioner
2 Oct

FK hänvisar till domar som är oförenliga med LSS intentioner

"Att statens myndigheter och kommunerna måste arbete utifrån de lagar som Sveriges riksdag stiftat ä...
Dialogmöte om Nära vård
24 Oct

Dialogmöte om Nära vård

Den 24 oktober bjuder Region Jönköpings län in dig som representant i någon av våra medlemsföreninga...
Upp