Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Tillgänglighets- och bemötandepriset
3 Dec

Tillgänglighets- och bemötandepriset

Restaurang Fjällstugan vann årets tillgänglighets- och bemötandepris i Jönköpings kommun - som delas...
Små Inkomster – Stora Utgifter Sparande är inte alltid så lätt. Är ekonomi något du oroar dig över?
28 Nov

Små Inkomster – Stora Utgifter Sparande är inte alltid så lätt. Är ekonomi något du oroar dig över?

Vi kan tillsammans lära oss mer hur man sparar smartare, väljer rätt försäkringar, hur man hittar bä...
Krönika: Besparingarna på assistansersättning beror på mycket medvetna val
21 Nov

Krönika: Besparingarna på assistansersättning beror på mycket medvetna val

I direktiven till LSS utredningen 2016-2018 skulle satsningar på andra LSS insatser finansieras av b...
Upp