Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Kansliets öppettider november
4 Nov

Kansliets öppettider november

Med anledning av nya pandemirekommendationer kommer Funktionsrätts kansli att ha öppet endast måndag...
Ny krönika från Thomas Juneborg
12 Oct

Ny krönika från Thomas Juneborg

"Vi måste säkra rätten till personlig assistans och samtidigt bekämpa kriminalitet. Debatt om omfatt...
Höstens Dialogmöte- anmäl dig nu!
22 Oct

Höstens Dialogmöte- anmäl dig nu!

Flera medlemsföreningar har missat att anmäla deltagande till Dialogmötet den 22 oktober (se länk)! ...
Upp