Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionshinderspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfa...

Läs mer

Nyheter

Bildande av arbetsgrupp för LSS-beredningen
5 Dec

Bildande av arbetsgrupp för LSS-beredningen

Funktionsrätt Jönköpings län ser just nu på möjligheten att starta en arbetsgrupp kring den kommande...
Tillfällig personalförändring
31 Oct

Tillfällig personalförändring

Under november månad kommer kanslichef Lasse Winborg att vara på rehabilitering. Vid brådskande ären...
Inbjudan till ordförandemöte
5 Nov

Inbjudan till ordförandemöte

Välkommen till ett ordförandemöte med Funktionsrätt Jönköpings kommun. Vi bjuder in alla intresse...
Upp