Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Semesterstängt
24 Jun

Semesterstängt

Semesterstängt på kansliet veckorna 28-31. Under vecka 28 kommer en renovering av golven att genomfö...
Hela hjälpbehovet ska ingå
11 Apr

Hela hjälpbehovet ska ingå

Thomas Juneborg skriver insiktsfullt om Assistansreformen, integritetsnära hjälpbehov och assistansr...
Inspirationsdag föreningar 25 april
25 Apr

Inspirationsdag föreningar 25 april

Inspirationsdag om och för föreningar Jönköping 25 april 2019 Välkommen till att medverka vid en...
Upp