Hem / Okategoriserat / Tillgänglighetsinventera

Tillgänglighetsinventera

Vi hjälper dig med tillgänglighetsinventering av er verksamhet

(Nyhet: Lär er mer om tillgänglighet – vi kommer ut till er och håller föredrag. Läs längre ner på sidan.)Tillgnglighet

Det ska vara enkelt att ta sig in och ut ur lokaler och att vistas i närområdet. Personer med rollator, rullstolsburna, barnfamiljer och andra som bär och kånkar med flera kan ha det svårt att ta sig till och från platser och lokaler.

En tillgänglighetsinventering ger möjlighet att utforma verksamhetens miljö på ett sådant sätt att den upplevs som välkomnande och användbar, oavsett funktionsnedsättning.

I Plan- och bygglagen står det bland annat att när man bygger nytt eller bygger om så ska byggnader uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Regler för byggd miljö finns även i Byggnadsverksförordningen och Boverkets byggregler. En tillgänglig miljö gör det möjligt för äldre, barnvagnar och personer med funktionsnedsättning att känna sig välkomna.

Från årsskiftet 2015/16 klassas också otillgänglighet som diskriminering. Lagen vänder sig främst till verksamheter som har minst tio personer anställda.

Kontakta Johan Steirud, tel: 036-15 28 91 (johan@f.jonkopingslan.se) för ytterligare information.

Referenser:

default image

Tranås kommun har tagit hjälp av HSO:s sakkunskaper för att börja anpassa vårt friluftsliv bättre till att bli tillgängligt för alla. Vi har det senaste året färdigställt en vandringsled genom Romanäs naturreservat samt byggt ett fågeltorn vid Säby kyrka . HSO har besiktat platserna, gett oss praktiska råd inför själva åtgärderna och sedan sakligt granskat slutresultatet. Något som gett oss kunskaper om tillgänglighet, möjlighet till justeringar och en kvalitetsstämpel att vi nått våra mål vad gäller tillgängligheten,  detta har varit värdefullt både för att lyckas och för att öka trovärdigheten i vår slutrapportering.

Magnus Andersson, Tranås kommun 2016-05-11

default image

”Vi fick besök av två representanter som var kunniga, trevliga och visste vad de pratade om. Att kontakta HSO var det bästa vi kunde göra när vi skulle inventera tillgängligheten i våra lokaler.”

Thomas Dalkvist, Serviceenheten Jordbruksverket 2016-05-11

default image

”Tillgänglighetskonsulten var mycket påläst och pedagogisk i sitt framförande. Han var mycket väl insatt i frågor och regler som rör Handikappades  tillgänglighet. Jag fick ett mycket trevligt bemötande av konsulten och ger honom varma rekommendationer av andra intressenter.”

Mikael Gustavsson, Föreningskonsulent IKHP - Hakarpspojkarna 2016-05-11

Utbildning:

Vi kan erbjuda er som offentlig förvaltning eller företag – Utbildningstillfällen om tillgänglighet. Vi som håller i kursen har egna funktionsnedsättningar – och kompletterar våra egna erfarenheter med eventuell lagstiftning. Vi vill ge er en så komplett bild som möjligt av tillgänglighet och ett effektivt  tillgänglighetsarbete. Tillsammans med dig kan vi skräddarsy ett upplägg som passar er organisation, och era frågor.

Kontakta Johan Steirud, tel: 036-15 28 91 (johan@f.jonkopingslan.se) för ytterligare information.

Upp