Hem / Nyheter från HSO Län / Tillgänglighetsinventering av naturreservat

Tillgänglighetsinventering av naturreservat

Den 18 november inventerade HSOs representant Johan Steirud två olika naturområden i Tranås Kommun. Turen innefattade Romanäs naturreservat norr om Tranås och ett kommande projekt med ett tillgängligt fågeltorn söder om tätorten. Sammantaget en bra dag både utförande- och vädermässigt, med många representanter från kommunen på plats för att vara med vid genomgången och diskutera olika hinder och lösningar.

Upp