Hem / Nyheter från HSO Län / Hur bra är diskrimineringslagen?

Hur bra är diskrimineringslagen?

För ett år sedan trädde en ny diskrimineringslag i kraft som ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta del av samhället på lika villkor.

300 anmälningar har kommit in till Diskrimineringsombudsmannen (DO) under 2015 men de har valt att inte gå vidare rättsligt med en enda anmälan.

Lyssna gärna på inslaget från P1 igår morse >>

Upp