Hem / Nyheter från HSO Län / Kurs om tillgänglighet

Kurs om tillgänglighet

HSO Jönköpings län arrangerar en kurs om tillgänglighet. Kursen vänder sig till dig som är knuten till någon av HSOs medlemsföreningar – och vill lära dig mer om rättigheter, möjligheter och skyldigheter när det gäller tillgänglighet på allmän platsmark (gator och torg) och i publika lokaler (butiker, receptioner).

Det kommer finnas med föreläsare från bland annat Boverket, Sweco och Myndigheten för Delaktighet. Kursen sker på HSOs lokaler på Barnarpsgatan 19, Jönköping. Kursen är kostnadsfri.

Kurs om tillgänglighet

Upp