Hem / Nyheter från HSO Län / Tillgänglighetsinventering av Dumme Mosse

Tillgänglighetsinventering av Dumme Mosse

HSO i Jönköpings län har fått uppdraget av Jönköpings kommun att tillgänglighetsinventera en led i Dumme Mosse naturreservat, med tillhörande sittplatser, grillplatser och parkeringsplatser. I uppdraget ingår även att skriva om tillgängligheten för informationstavlor med mera. Kommunen har under en tid byggt mycket nytt längst med sträckan runt mossen. Bland annat en helt ny spång, breddat kilometervis av stigar och anlagt nya sittplatser med mera. Planerad invigning är den 17 september kl 14.

Upp