Hem / Nyheter från HSO Län / Besök på länets KRF-möten

Besök på länets KRF-möten

HSO ska besöka de kommunala funktionshinderråden i länet under hösten för att utveckla kommunikationen och dela erfarenhet och kunskap. Idag startade vi i Habo där Josefin Kowalsson besökte RPF (Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, Habo har slagit samman dessa till ett råd). Förutom att berätta om HSO så delades det kunskap om Tillgänglighetskursen som hölls under våren av HSO.

Upp