Hem / Access City Award 2021

Access City Award 2021

Jönköpings kommun vinner Access City Award 2021, EU:s tillgängligaste stad! Priset tilldelades Jönköpings kommun för sitt starka samarbete med Funktionsrättsrörelsen och Funktionsrätt Jönköpings län/kommun. Samarbetet har varit mångårigt, och sker på flera olika nivåer. Allt ifrån detaljgranskningar, till större strategiska beslut.

Med priset följer även en prissumma om 150 000 euro. Dessa pengar kommer att användas i stadens fortsatta arbete med tillgänglighet.

– Nyckeln i arbetet är, förutom vårat nära samarbete med Jönköpings kommun, att personer med egen funktionsnedsättning är med i kommunens utvecklingsarbeten i tidigt skede. På så sätt kan utmaningar i stadsbilden och andra projekt identifieras tidigt och läggas in i planerna för arbetet. Det resulterar i mer kostnadseffektiva lösningar och i slutändan en jämlik tillgång för alla. Jag hoppas att vi kan vara en inspiration för andra städer som vill jobba på det här sättet, säger Johan Steirud.

Citat från : Jönköping.se

Upp