Hem / Articles posted byHSOjkpg

Author: HSOjkpg

Tillgänglighetsinventera

Vi hjälper dig med tillgänglighetsinventering av er verksamhet Det ska vara enkelt att ta sig in och ut ur lokaler och att vistas i närområdet. Personer med rollator, rullstolsburna, barnfamiljer och andra som bär och kånkar med flera kan ha det svårt att ta sig till och från platser och lokaler. En tillgänglighetsinventering ger möjlighet att utforma verksamhetens miljö på ett sådant sätt att den...
Läs mer

Nygammal på nätet – minska det digitala utanförskapet

Start i Jönköpings län våren 2020. Att kunna hantera betalningar och transaktioner via internet, att kunna göra beställningar och bokningar av tjänster, vård, mediciner och hjälpmedel via dator eller mobiltelefon är idag avgörande för att kunna få vardagen att fungera väl. Detta projektet riktar sig till seniorer, där det digitala utanförskapet redan är stort, men först och främst seniorer ...
Läs mer

CHURCHILL VAR INTE HELLER KLOK – om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

17 oktober kl. 18.00 på Spira I utbildningspjäsen Churchill var inte heller klok får vi följa tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet, deras livssituation och personlig potential. Syftet är att publiken ska få en ökad insikt kring bemötande, mångfald och social hållbarhet! Östra teaterns pjäser har setts av uppskattningsvis 200.000 personer. Anmäl ditt deltagande till...
Läs mer

Besök på länets KRF-möten

HSO ska besöka de kommunala funktionshinderråden i länet under hösten för att utveckla kommunikationen och dela erfarenhet och kunskap. Idag startade vi i Habo där Josefin Kowalsson besökte RPF (Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, Habo har slagit samman dessa till ett råd). Förutom att berätta om HSO så delades det kunskap om Tillgänglighetskursen som hölls under...
Läs mer

Temamöte på Barnarpsgatan ”Din historia- om kommunikation och berättande”

Hans Sjöberg, dramatiker och regissör berättar om hur du förmedlar en berättelse, och hur du väcker och bibehåller lyssnarnas intresse. Hans är ”coach” i HSO.s story-telling projekt och stödjer våra story-tellers vid arbetet med att förmedla livshistorier till länets vårdcentraler. Alla medlemmar är välkomna. Anmälan  till kansliet senast torsdagen den 24 augusti. Tfn 036-15 28 70, e-post: ...
Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Dumme Mosse

HSO i Jönköpings län har fått uppdraget av Jönköpings kommun att tillgänglighetsinventera en led i Dumme Mosse naturreservat, med tillhörande sittplatser, grillplatser och parkeringsplatser. I uppdraget ingår även att skriva om tillgängligheten för informationstavlor med mera. Kommunen har under en tid byggt mycket nytt längst med sträckan runt mossen. Bland annat en helt ny spång, breddat kilomet...
Läs mer

Johan och Paulina höll utbildning i Aneby

Torsdagen den 1 juni höll Johan och Paulina från oss - en utbildning i tillgänglighet i Aneby kommun. 25 chefer hade samlats under eftermiddagen för att vässa sig ytterligare i sitt tillgänglighetsarbete. Det blev tre timmars föredrag som tog upp bredden om tillgänglighet - allt från fysiska hinder till talböcker, historia och ord som används. Utbildningen avrundades med grupparbete och fokus hur ...
Läs mer
Upp