Hem / Event / FIA – Funktionsnedsatta i arbete 2021

FIA – Funktionsnedsatta i arbete 2021

Dec
21

Vid årets start hade FIA 19 inskrivna deltagare, varav 10 kvinnor. Vi har skrivit ut nio deltagare under året och skrivit in åtta nya. Tre av våra deltagare har fått anställning utan lönebidrag varav 2 heltid och en timanställning! Tre andra har fått anställning med lönebidrag varav 1 på heltid. Vi väntar på 2 anställningar till som skulle varit klara under hösten, men det är trots det 24 % av våra deltagare som fått en anställning under året.

Av de 25 deltagare som varit inskrivna under året har 68 % haft en praktikplats. Det är en bra siffra med tanke på hur svårt det varit att hitta praktikplatser under pandemin.

Vi har ändrat vårt arbetssätt för att anpassa oss till pandemin och har ofta telefonsamtal i stället för fysiska möten.

Årets gladaste nyhet var att vi från och med 2022 kommer att vara en verksamhet och inte längre ett projekt. Folkhälsosektionen på regionen har varit projektägare fram till nu men från årsskiftet tar Försäkringskassan över.

Camilla Wennerstrand och Annica Nieminen

Upp