Hem / Event / FK hänvisar till domar som är oförenliga med LSS intentioner

FK hänvisar till domar som är oförenliga med LSS intentioner

Oct
2

”Att statens myndigheter och kommunerna måste arbete utifrån de lagar som Sveriges riksdag stiftat är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. Ändå upplever alltfler som berörs av den statliga assistansersättningen att Försäkringskassan skärmat sig mycket långt från vad LSS föreskriver när besluten om assistansersättning fattas.” Citerat Thomas Juneborg.

Läs mer i hans krönika på assistanskoll.

 

Upp