Hem / Event / Manifestation om personlig assistans

Manifestation om personlig assistans

Jun
17

Den 17 juni demonstrerar vi för allas rätt till ett eget liv och för allas
självklara rätt till inkludering i samhället. LSS och assistansreformens
framtid måste bli en valfråga. De ursprungliga intentionerna
måste återupprättas så att assistansreformen blir den frihets- och
demokratireform den var tänkt att vara.

13.00 Samling på Hovrättstorget
13.15 Vi marscherar till Hoppets torg
13.40 Första talaren. Berättelser på temat Personlig Assistans –
Rätten till ett eget liv

Kontakta oss om du vill berätta din egen historia.

KONTAKT:
Claes Bogdanoff, VIMPA
Telefon: 070-520 80 11
Thomas Juneborg, VIMPA
070 647 60 91
Arrangörer i Jönköping:
STIL, Funktionsrätt Jönköping och VIMPA


1994 fick Sverige en lag där rätten till personlig assistans finns
inskriven. Lagen kallas LSS och innebar en revolution i hur vi som
har assistans kunde leva våra liv. Tack vare personlig assistans fick
en marginaliserad grupp människor äntligen rätt till ett eget liv,
livskvalitet och möjlighet till självbestämmande.
Efter åratal av politiska neddragningar och hårdare tillämpningar av
Försäkringskassans regelverk kom vi hösten 2017 till en punkt där
assistansreformen var nära kollaps. Tack vare akuta lagändringar
finns assistansen kvar.
Men fortfarande får 9 av 10 som söker assistans för första gången
avslag från Försäkringskassan, och lagändringarna hjälper inte alla
de som förlorat statlig assistansersättning.
17e juni anordnas manifestationer runtom i Sverige. Sprid gärna
ordet bland dina vänner och bekanta!

Upp