Hem / Event / Tillgänglighetsinventeringar Vätterhem

Tillgänglighetsinventeringar Vätterhem

Dec
4

Under vecka 47 utförde HSO Jönköpings län tillgänglighetsinventeringar av Vätterhems alla lokalkontor och huvudkontoret. Detta inom ramen för enkelt avhjälpta hinder – med Johan Steirud som inventerare, och Paulina Lallerman bistod vid vissa tillfällen. Inventeringen utfördes främst ur ett besöksperspektiv – men till viss del även ur ett anställningsperspektiv. Inventeringarna avslutas med en prioriterings- och åtgärdslista.

På bilden: Paulina Lallerman, Rickard Thil och Johan Steirud. Foto: Anette Fridsäll
Upp