Hem / Event / Tillgängligt att boka tid hos vårdcentral på webben?

Tillgängligt att boka tid hos vårdcentral på webben?

Dec
12

Region Jönköpings län är med i ett nationellt projekt, Patientkontrakt.

Funktionsrätt Jönköpings län har varit med och hjälpt till med att kartlägga/inventera hur tillgängligheten fungerar när det gäller att boka tid via webbtidbok i 1177.se – vårdguidens e-tjänster.

Nyttan med kartläggningen är att påvisa eventuella brister i systemet webbtidbok. Till exempel i nuläget är det svårt eller omöjligt på vissa vårdcentraler att kunna boka akuttider eller planerade besök.

Läs gärna mer om projektet här: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/tillganglighetivardenvardgarantin/patientkontrakt.15086.html

Upp