Hem / Föreningsservice

Föreningsservice

HSO i Jönköpings län erbjuder olika former av stöd och service till medlemsföreningar när det gäller ekonomihantering, kommunikation, kopiering, posthantering, etc. I HSO:s lokaler på Barnarpsgatan finns också möjlighet att hyra såväl arbetsrum som möteslokaler för mindre och större möten och konferenser. Whiteboard finns i mötesrum Svalan. Blädderblock på stativ samt projektor finns mobila. Mötesrum Måsen har också projektor i taket. För ytterligare information om föreningsservice och lokaler, kontakta: info@hso.jonkopingslan.se.

Prislistor: Lokalhyra | Kopiering

Mötesrum Måsen
Mötesrum Måsen
Mötesrum Svalan
Mötesrum Svalan
Upp