Arbetsgrupper

Tillgänglighetsgruppen

Ordförande:
Rebecka Roos (Neuro)
Tfn: 0730-744 355
E-post: roosrebecka@hotmail.com

Resegruppen

Ordförande:
Emma Åverling (Neuro)
Tfn: 076-196 95 95
E-post: emmaaverling@gmail.com

Sociala Välfärdsgruppen

Ordförande:
Astrid Jonsson (SRF)
Tfn: 036-14 32 03, 070-298 44 06
E-post: aslij1@hotmail.com

Barn- och ungdomsgruppen

Ordförande:
Lovisa Leis Ljungmark (Neuro)
Tfn: 036-15 28 72 (Paulina)

Upp