Hem / Om Funktionsrätt Jönköpings län

Om Funktionsrätt Jönköpings län

Undersidor: Sammanträden Nyttiga länkar
Delaktighet, aktivitet och jämlikhet! 4 av 5 svenskar är medlem i minst en förening. Den tid som läggs på ideellt arbete motsvarar flera hundra tusen årsarbetskrafter. Funktionsrätt Jönköpings län är en paraplyorganisation för de föreningar som arbetar mot diskriminering av funktionshindrade, och för aktivitet och delaktighet, mot funktionshinder och för ett samhälle för alla.

Funktionsrätt Jönköpings län består av 38 olika föreningar för personer med funktionsnedsättning. Vår organisation är religiöst och partipolitiskt oberoende och  grundar sig på att alla människor är lika i värde och har samma rättigheter. Vi arbetar för ett samhälle tillgängligt för alla. Personer med funktionsnedsättning skall kunna leva självständigt och med självbestämmande. Det redskap vi använder i vårt arbete är FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Upp