Hem / Om Funktionsrätt Jönköpings län / Sammanträden Funktionsrätt Jönköpings län

Sammanträden Funktionsrätt Jönköpings län

Styrelsemöten

Mötestider för kommande styrelsemöten: 

24 augusti kl. 13.30-15.30
21 september kl. 15.00-17.00
19 oktober kl. 14.00-16.00
23 november kl. 14.00-16.00
18 december kl. 13.00-15.00
25 januari 2021 kl. 14.00-16.00

Ordförandemöte 28/1-2021

Arbets- och personalutskotts- möten
Vid behov

Upp