Hem / Om HSO

Om HSO

Undersidor: Sammanträden HSO län
Delaktighet, aktivitet och jämlikhet! 4 av 5 svenskar är medlem i minst en förening. Den tid som läggs på ideellt arbete motsvarar flera hundra tusen årsarbetskrafter. HSO i Jönköpings län är en paraplyorganisation för de föreningar som arbetar mot diskriminering av funktionshindrade, och för aktivitet och delaktighet, mot funktionshinder och för ett samhälle för alla.

HSO i Jönköpings län består av 35 olika föreningar för personer med funktionsnedsättning. Vår organisation är religiöst och partipolitiskt oberoende och  grundar sig på att alla människor är lika i värde och har samma rättigheter. Vi arbetar för ett samhälle tillgängligt för alla. Personer med funktionsnedsättning skall kunna leva självständigt och med självbestämmande. Det redskap vi använder i vårt arbete är FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Upp