Hem / Om HSO / Sammanträden HSO Län

Sammanträden HSO Län

Styrelsemöten hösten 2018

Fredag 17 augusti kl. 13.00-15.00

12-13 september (i samband med kick-off)

Måndag 15 oktober kl. 15.00-17.00

Arbets- och personalutskotts- möten
Vid behov

Upp