Hem / Om Funktionsrätt Jönköpings län / Sammanträden Funktionsrätt Jönköpings län

Sammanträden Funktionsrätt Jönköpings län

Styrelsemöten

nästa styrelsemöte hålls via Zoom och skall genomföras den 13 maj kl. 14.00-16.00

Arbets- och personalutskotts- möten
Vid behov

Upp