Hem / Projekt / Små inkomster Stora utgifter

Små inkomster Stora utgifter

SiSU – Ett efterlängtat projekt

Jönköping våren 2018

Projektet vänder sig till dig som tvingas leva, helt eller delvis, på samhällets stöd och bidrag, sjuk- eller aktivitetsersättning. En gång varje vecka under våren 2018 får du värdefull information av kompetenta föreläsare som ger dig redskap att hantera din ekonomi på bästa sätt. Kursplats är tänkt att vara på HSO Jönköpings län, Barnarpsgatan 19, med start i februari. Utan kostnad för dig (till och med eftermiddagskaffet är gratis!).

Ring eller maila intresseanmälan till johan@f.jonkopingslan.se, tel: 036-15 28 91
Projekt SiSU är ett projekt förverkligat med medel från Allmänna Arvsfonden.


Tidigare år:

Under våren 2016 startades Projekt SiSu i Jönköping med föreläsare från Försäkringskassa, Arbetsförmedling, konsumentrådgivning, banker, försäkringsbolag, familjerättsjurister och intresseorganisationer. Deltagarna fick kunskap om bidrag och fonder, försäkringar och sparande, krediter och räntor, aktier, pensionsfonder och matpriser. Under våren 2017 genomfördes samma utbildning och upplägg, fast denna gång i Vetlanda. Det tredje och sista året 2018 – var SISU tänkt att genomföras i Nässjö, men då de flesta deltagarna var ifrån Jönköping, flyttade vi projektaktiviteterna till Jönköping. Det visade sig snabbt redan första året att detta projekt var efterlängtat, vi hade hyrt lokal på ett hotell i närheten, och mängden intresserade vida översteg lokalens kapacitet på 20-25 personer. Alla tre åren hade många deltagare, intressanta diskussioner, och föreläsare.

Upp