Hem / Information till skolor

Information till skolor

Våra skolinformatörer informerar om funktionsnedsättning och funktionshinder, för alla åldrar och i alla utbildningar. Yngre barn vill veta mer om rullstolar, ledarhundar och teckenspråk. Vårdutbildningar behöver kunskap om patientperspektivet och hur det är att leva med en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.

  • Våra informatörer har de erfarenheter som det självlärda ger!
  • Vår grundsyn är att funktionshinder kan undanröjas genom information som ger kunskap och förändring i samhället. Vår utgångspunkt är att funktionsrättsrörelsen är en viktig resurs och det är en samhällsvinst om våra kunskaper tas tillvara.
  • Funktionsrättsrörelsens övergripande mål är ett samhälle för alla och ett samhälle som bygger på allas lika värde och allas lika rätt. Oavsett vilka funktionsnedsättningar vi har, så blir följderna i samhället förvånansvärt lika.

Genom informatörernas verksamhet vill vi förändra människors inställning till funktionsnedsättning och få fler människor att sluta upp bakom funktionsrättsrörelsens mål: 
Ett samhälle för alla!

Vill du veta mer? Kontakta:

Informationssekreterare

Paulina Lallerman
036–15 28 72
paulina@f.jonkopingslan.se

Upp