Hem / Tidigare genomförda kurser

Tidigare genomförda kurser

Kurs om funktionshinderspolitik

I februari 2015 drog vi i HSO Jönköpings kommun igång en kurs om funktionshinderpolitik. Vi kommer att läsa och samtala bland annat om den funktionshinderhistoriska utvecklingen, olika syn på funktionshinder, svensk och internationell lagstiftning, FN-konventionen för människor med funktionsnedsättningar, funktionshinderrörelsens framväxt och utveckling, diskriminering och tillgänglighet.

Här nedan listas länkar (så här långt) med några av frågeställningarna vi diskuterar;

SRF – perspektiv nr 1-2015
Auris – våga ta nya vägar
Funktionshinderpolitik.se – ny strategi

Upp