Hem / Nyheter från HSO Län / Skulle du vilja vara med i Regionens byggrupp?

Skulle du vilja vara med i Regionens byggrupp?

Regionens byggrupp för tillgänglighetsfrågor söker intresserade till att vara med i gruppen.

Utsedda deltagare i referensgruppen i byggfrågor ska tillsammans med medarbetare på Byggavdelningen, Regionfastigheter:

  • Arbeta för att ta fram förslag på goda lösningar vid utformning av både inomhus- och utomhusmiljöer för personer med funktionsnedsättning, detta ska ske i både framtagandet av översiktsplaner samt under framtagandet av lokalprogram.
  • Idag finns många krav angående byggnationen och hur den ska utföras inlagt i BBR (Boverkets Bygg Regler), men lösningarna på kraven kan variera och en lösning för en grupp med funktionsnedsättning kanske inte är bra sett från en annan grupp
  • Gruppens uppgift är också att vara en referens till byggavdelningen för att se om en framtagen lösning fungerar ur ett funktionsnedsättnings perspektiv. Praktiskt åka ut på plats och testa!

Du som person behöver inte kunna lagtext utan det viktiga är att du brinner för tillgänglighetsfrågor och att det ska bli ett bättre samhälle för alla. Men en insikt för den är viktig.
Mötena är upp till 6 gånger per år, beroende på hur mycket projekt som är aktuella för gruppen att gå igenom. Sammankallande för mötena är Regionfastigheter.

Är du nyfiken på att veta mer?  Mejla till Johan Steirud.

johan.sm.hif@telia.com

Upp