Hem / Nyheter från HSO Län / Myndigheten för Delaktighet kommer till Barnarpsgatan!

Myndigheten för Delaktighet kommer till Barnarpsgatan!

två unga män föreläser. Med texten delaktighet bakom.
Bild från MFD:s hemsida

Den 9 november kl. 18.30 får HSO Jönköpings län besök av Myndigheten För Delaktighet- och möjlighet att diskutera rättigheter för funktionsnedsatta, tillgänglighet, funktionsnedsättning och arbetsmarknad, FN-konventionen m.m. Det är MFD som ska

verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och för jämlikhet i levnadsvillkor.”

Nu har vi möjlighet att diskutera hur myndigheten lyckas! Vi får också en bild av vad Kommunuppföljningen 2016 visade för kommunerna i vår region!

Upp