Hem / Event / Politikerutfrågning Funktionsrätt Jönköpings kommun

Politikerutfrågning Funktionsrätt Jönköpings kommun

May
9

Nyligen arrangerade Funktionsrätt Jönköpings kommun en politikerdebatt i Immanuelskyrkan – Jönköping, med representation från alla invalda partier.  Moderator för kvällen var Simon Isaksson från Sveriges Radio P4. Paulina Lallerman från Funktionsrätt Jönköpings kommun var arrangören och presenterade debattens rubriker som var digitalt utanförskap, psykisk ohälsa och prioriteringar inom funktionsrättsfrågor. Från Funktionsrättsrörelsen medverkade cirka 30 personer.

Bild på partirepresentanterna och Simon Isaksson från Sveriges Radio P4.
Upp