Hem / Event / Sommargågatan Östra Centrum

Sommargågatan Östra Centrum

May
9

Nu har sommargågatan på Östra Centrum i Jönköping tillgänglighetsgranskats tillsammans med två representanter från Jönköpings kommun. Det kommunen tittade på tillsammans med Funktionsrätt var framkomlighet till bord, bänkar, och möjlighet att ta sig nedför trottoarkanter. När sommargågator anläggs används gatan på ett annat sätt, det är viktigt att då tänka på tillgängligheten så alla kan röra sig så obehindrat som möjligt i gatumiljön.

Från Funktionsrätt var Rebecka Roos och Johan Steirud.

På bilden syns två representanter från Stadsbyggnadskontoret i Jönköping samt Rebecka Roos och Johan Steirud från Funktionsrätt Jönköpings kommun.
Upp