2016-05-11

”Tillgänglighetskonsulten var mycket påläst och pedagogisk i sitt framförande. Han var mycket väl insatt i frågor och regler som rör Handikappades  tillgänglighet. Jag fick ett mycket trevligt bemötande av konsulten och ger honom varma rekommendationer av andra intressenter.”

Upp