Välj en sida

Idag gick politiker, tjänstepersoner samt Funktionsrätt en årlig stadsvandring i Jönköping, där vi tillsammans tittade på tillgängligheten i gatumiljön.

Förbättringar gällande trottoarpratare syntes, men andra föremål i miljön skapade hinder. En bra vandring att göra – för att medvetandegöra.