Välj en sida

 Anslutna medlemsföreningar

Delaktighet, aktivitet och jämlikhet! 4 av 5 svenskar är medlem i minst en förening. Den tid som läggs på ideellt arbete motsvarar flera hundra tusen årsarbetskrafter. Funktionsrätt Jönköpings län är en paraplyorganisation för de föreningar som arbetar mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning, och för aktivitet och delaktighet, mot funktionshinder och för ett samhälle för alla.

Bli medlem?

Om du vill bli medlem i någon av Funktionsrätt Jönköpings medlemsföreningar, ska du vända dig direkt till den förening du vill gå med i.

Medlemsföreningar i Funktionsrätt Jönköpings län