Välj en sida

Så påverkar vi

 

Allt Funktionsrätt Jönköpings län gör syftar till att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning.

Vårt intressepolitiska arbete grundar sig på genomförandet av mänskliga rättigheter. Utgångspunkter är framför allt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är:

 

    • en samhällsgemenskap med mångfald som grund
    • att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.
    • jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.