Välj en sida

FIA - Funktionsnedsatta i arbete

Från och med årsskiftet 2021/2022 har FIA övergått från ett arbetsmarknads-projekt till en långsiktig verksamhet med syfte att få ut fler personer med funktionsnedsättning i arbetslivet.

Tillgänglighetsinventering

Vi hjälper dig med tillgänglighetsinventering av er verksamhet. Det ska vara enkelt att ta sig in och ut ur lokaler och att vistas i både närområdet och som resande.

Skolinformation

Våra skolinformatörer informerar om funktionsnedsättning och funktionshinder, för alla åldrar och i alla utbildningar.