Välj en sida

FIA - Funktionsnedsatta i arbete

FIA är en långsiktig verksamhet som får stöd från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, med syfte att få ut fler personer med funktionsnedsättning i arbetslivet.

Tillgänglighetsinventering

Vi hjälper dig med tillgänglighetsinventering av er verksamhet. Det ska vara enkelt att ta sig in och ut ur lokaler och att vistas i både närområdet och som resande.

Skolinformation

Våra skolinformatörer informerar om funktionsnedsättning och funktionshinder, för alla åldrar och i alla utbildningar.