Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Sämre levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättningar
3 Jun

Sämre levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättningar

Relationer och familjeliv för personer med funktionsnedsättning har i olika tider varit både omöjlig...
Besök av KD 20 maj 2022
25 May

Besök av KD 20 maj 2022

Riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson, KD kom tillsammans med oppositionspolitiker Carl Cunningha...
Stadsvandring
24 May

Stadsvandring

Idag gick politiker, tjänstepersoner samt Funktionsrätt en årlig stadsvandring i Jönköping, där vi t...
Upp