Välj en sida

Styrelsen Funktionsrätt Jönköpings kommun

Valda på årsmötet april 2023

Anita Svenningsson, SRF Södra Vätterbygden                       ordförande

Kerstin Karlsson, RSMH                                                             vice ordförande

Bernadette Matias, Astma-Allergiföreningen Vätterstad     sekreterare

Roger Moberg, FUB                                                                    ekonomisk ansvarig

Rebecka Roos, Neuro                                                                 ledamot  

Eva Johansson, HRF                                                                    ledamot

Thomaz Söderdahl, Neuro                                                        ledamot

Mattias Melin, FUB                                                                     ledamot

Josefin Kowalsson, Funktionsrätt                                             adjungerad kassör

Revisorer

Ordinarie: Lovisa Ljungmark och Ann-Charlotte Swahn

Ersättare: Ingemar Lundin, och Måna Stråle

Arbetsgrupper

Tillgänglighetsgruppen 

Anita Svenningsson, SRF Södra Vätterbygden och gruppens ordförande

Rebecka Roos, Neuro

Eva Johansson, HRF.

Johan Steirud, Neuro.

Thomaz Söderdahl, Neuro

Paulina Lallerman, informationssekreterare och adjungerad

Barn och Ungdomsgruppen

Anders Bjällmark, FUB

Tommy Engman, FUB

Martina Axene, Astma och allergi Vätterstad

Jennie Axengren, RBU

Paulina Lallerman, informationssekreterare, adjungerad och sammankallande

Sociala Välfärdsgruppen

Astrid Jonsson, SRF Södra Vätterbygden och gruppens ordförande

Christina Abrahamsson, SRF Södra Vätterbygden

Kerstin Karlsson, RSMH

Rebecka Roos, Neuro

Lars Hörlenius, Reumatikerföreningen

Måna Stråle, Reumatikerföreningen

Martin Johansson, FUB

Bernadette Matias, Astma och allergi

Paulina Lallerman, informationssekreterare, adjungerad och sammankallande

Resegruppen

Mattias Melin, FUB

Rebecka Roos, Neuro

Oscar Persson, SRF

Måna Stråle, Reumatikerföreningen

Paulina Lallerman, informationssekreterare och adjungerad

 

KRF – Kommunala Rådet

Funktionshinderfrågor under 2021

 I rådet har Funktionsrätt sju (7) ordinarie ledamöter och sju (7) ersättare.

Övriga ledamöter och ersättare i rådet är av kommunen utsedda politiker, som representerar kommunens nämnder samt två kommunalråd.

Rådets ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 2019 – 2022.

Ordinarie ledamöter från Funktionsrätt Jönköpings kommun.

Kerstin Karlsson, Diabetsföreningen

Bernadette Matias, Astma och allergi Vätterstad

Angelica Liljegren, Neuro

Måna Stråle, Reumatikerföreningen och vice ordförande i KRF

Anita Svenningsson, SRF Södra Vätterbygden

Lennart Jöråker, ILCO

Matz Laurentz, FUB

 

Ersättare:

 Lars Hörlenius, Reumatikerföreningen

Lisette Hult, Diabetsföreningen

Rigmor Svensson, Parkinsonföreningen

Ann-Margret Hag, Parkinsonföreningen

Rebecka Roos, Neuro

Frida Svensson, Hjärnkoll

Frida Pettersson, SRF Södra Vätterbygden

Beredningen i rådet:

Måna Stråle

Matz Laurentz

Kerstin Karlsson

Paulina Lallerman

Kristine Andreassen är sammankallande, kommunens hållbarhetsstrateg med inriktning funktionsrätt.