Välj en sida

Styrelsen Funktionsrätt Jönköpings kommun

Valda på årsmötet april 2022

Anita Svenningsson, SRF Södra Vätterbygden                       ordförande

Kerstin Karlsson, RSMH                                                             vice ordförande

Bernadette Matias, Astma-Allergiföreningen Vätterstad     sekreterare

Roger Moberg, FUB                                                                    ekonomisk ansvarig

Jonas Adolvsson, Neuro                                                             ledamot  

Eva Johansson, HRF                                                                    ledamot

Thomaz Söderdahl, Neuro                                                        ledamot

Mattias Melin, FUB                                                                     ledamot

Ulf Svensson, RTP                                                                       ledamot

Josefin Kowalsson, Funktionsrätt                                             adjungerad kassör

Revisorer

Ordinarie: Lovisa Ljungmark och Ann-Charlotte Swahn

Ersättare: Johan Steirud och Hariz Dedic

Arbetsgrupper

Tillgänglighetsgruppen 

Rebecka Roos, Neuro och gruppens ordförande

Anita Svenningsson, SRF Södra Vätterbygden.

Eva Johansson, HRF.

Johan Steirud, Neuro.

Thomaz Söderdahl, Neuro

Paulina Lallerman, informationssekreterare och adjungerad

Barn och Ungdomsgruppen

Lovisa Leis Ljungmark, Neuro och gruppens ordförande.

Frida Pettersson, SRF

Paulina Lallerman, informationssekreterare, adjungerad och sammankallande

Sociala Välfärdsgruppen

Astrid Jonsson, SRF Södra Vätterbygden och gruppens ordförande

Christina Abrahamsson, SRF Södra Vätterbygden

Kerstin Karlsson, RSMH

Karin Johansson, FUB

Lars Hörlenius, Reumatikerföreningen

Måna Stråle, Reumatikerföreningen

Paulina Lallerman, informationssekreterare, adjungerad och sammankallande

 

Resegruppen

 Jonas Adolvsson, Neuro

Mattias Melin, FUB

Bernadette Matias, Astma-Allergiföreningen Vätterstad

Conny Ström, RSMH

Leif Andersson, FUB

Rebecka Roos, Neuro

Oscar Persson, SRF

Paulina Lallerman, informationssekreterare och adjungerad

 

KRF – Kommunala Rådet

Funktionshinderfrågor under 2021

 I rådet har Funktionsrätt sju (7) ordinarie ledamöter och sju (7) ersättare.

Övriga ledamöter och ersättare i rådet är av kommunen utsedda politiker, som representerar kommunens nämnder samt två kommunalråd.

Rådets ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 2019 – 2022.

Ordinarie ledamöter från Funktionsrätt i Jönköpings kommun.

Måna Stråle, Reumatikerföreningen och vice ordförande i KRF

Astrid Jonsson, SRF

Lennart Hugosson, PSO (lämnade KRF under sommaren)

Lennart Jöråker, ILCO

Thomas Söderdahl, Neuro

Bernadette Matias, Astma-Allergiföreningen Vätterstad

Lars Hörlenius, Reumatikerföreningen

Ersättare:

Conny Ström, RSMH

Josefin Kovalsson, 

Ersättare för Josefin Lovisa Leis-Ljungmark, Neuro

Anita Svenningsson, SRF

Gerhard Isaksson, Parkinsonföreningen

Lisette Hult, Diabetesföreningen

Sven-Ove Rylner, HRF

Matz Laurentz, FUB

Hariz Dedic Kontaktperson RTP

Beredningen i rådet:

Måna Stråle

Lennart Hugosson (avgick efter våren)

Thomas Söderdal (kom med under höstterminen)

Astrid Jonsson

Kristine Andreassen är sammankallande, kommunens hållbarhetsstrateg med inriktning funktionsrätt.