Välj en sida

Bli medlem i Funktionsrätt Jönköpings län

 

Medlemskap i Funktionsrätt Jönköping är öppet för ideella föreningar som arbetar för personer med funktionsnedsättning i Jönköpings region.

Om er förening är intresserad av att bli medlem – tveka inte att kontakta Funktionsrätt Jönköpings kansli så berättar vi mer.

Ett medlemskap har många fördelar, bland annat får ni ett nytt kontaktnät, möjlighet att lyfta fram era frågor i Funktionsrätts sammanhang och nätverk. Funktionsrätts kansli kan även hjälpa er förening med bokföring, kassörstjänst, utskick, utskrifter, lån av möteslokaler med mera. (Läs mer om detta i Föreningsservice.)

Kriterier

För att bli medlem i Funktionsrätt Jönköping måste er förening:

 • ha en demokratisk uppbyggnad.
 • arbeta för personer med funktionsnedsättning.
 • ha mål som stämmer överens med Funktionsrätt Jönköpings läns stadgar och intressepolitiska program.
 • vara representativ för den grupp av personer med funktionsnedsättning som den företräder.
 • bygga på enskilda personers medlemskap och stå öppen för alla som ansluter sig till Funktionsrätts definition av funktionshinder.
 • vara verksam i Jönköpings län.

Medlemskap i Funktionsrätt Jönköpings län är också öppet för:

 • regional förening som saknar riksförbund, eller vars riksförbund inte är medlem i Funktionsrätt Sverige (förutsatt att föreningen uppfyller övriga villkor ovan).
 • förbund som är medlem i Funktionsrätt Sverige, har individuella medlemmar i Jönköping men saknar lokal förening i kommunen.

Ansökan om medlemskap

Ansökan om att bli medlem i Funktionsrätt Jönköping görs skriftligen till: info@f.jonkopingslan.se

Bifoga:

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Stadgar
 • Föreningens intressepolitiska program. Om ni inte har något sådant program, går det bra att bifoga föreningens verksamhetsplan i stället.

Årsmötet beslutar

Det är Funktionsrätt Jönköpings läns årsmöte som beslutar om er ansökan om medlemskap.

Därför måste er ansökan skickas in senast två månader innan årsmötet (för att träda ikraft innevarande år), så att Funktionsrätt Jönköpings läns styrelse hinner bereda den i tid.