Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Ny medarbetare
13 Jan

Ny medarbetare

Denna veckan började vår nya medarbetare Therese Iselius. Hon kommer att i huvudsak arbeta med fören...
Rätt Från Början
10 Jan

Rätt Från Början

Vi vill tipsa om Funktionsrätt Sveriges nyligen avslutade projekt "Rätt Från Början". Som har under ...
God Jul och Gott Nytt År!
22 Dec

God Jul och Gott Nytt År!

Funktionsrätt Jönköpings län och FIA önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Kansliet hål...
Upp