Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Sommargågatan Östra Centrum
9 May

Sommargågatan Östra Centrum

Nu har sommargågatan på Östra Centrum i Jönköping tillgänglighetsgranskats tillsammans med två repre...
Politikerutfrågning Funktionsrätt Jönköpings kommun
9 May

Politikerutfrågning Funktionsrätt Jönköpings kommun

Nyligen arrangerade Funktionsrätt Jönköpings kommun en politikerdebatt i Immanuelskyrkan - Jönköping...
Rebecka Roos, ny ordförande i tillgänglighetsgruppen Jönköping
27 Apr

Rebecka Roos, ny ordförande i tillgänglighetsgruppen Jönköping

Så var det min tur att få ta över rollen som ordförande i Tillgänglighetsgruppen. Det är mitt första...
Upp