Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Jönköpings län är paraplyorgan-isationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionsrättspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som g...

Läs mer

Nyheter

Deklaration för en stark demokrati
13 Nov

Deklaration för en stark demokrati

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens princ...
Filminspelning Access City Award
11 Nov

Filminspelning Access City Award

Under två heldagar var det filminspelning för Johan och Paulina. Detta med anledning av att Europeis...
Hembesök med privatlektion
4 Nov

Hembesök med privatlektion

Projekt: Nygammal på nätet. Sedan våren 2021, då man fortfarande inte fick träffas i fysiska grup...
Upp