Välj en sida

Vi hjälper dig med tillgänglighetsinventering

Det ska vara enkelt att ta sig in och ut ur lokaler och att vistas i närområdet. Personer med rollator, rullstolsburna, barnfamiljer och andra som bär och kånkar med flera kan ha det svårt att ta sig till och från platser och lokaler.

En tillgänglighetsinventering ger möjlighet att utforma verksamhetens miljö på ett sådant sätt att den blir välkomnande och användbar för fler.

I Plan- och bygglagen står det bland annat att när man bygger nytt eller bygger om så ska byggnader uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Regler för byggd miljö finns även i Byggnadsverksförordningen och Boverkets byggregler för att nämna några. En tillgänglig miljö gör det möjligt för äldre, personer med funktionsnedsättning och föräldrar med barnvagn att känna sig välkomna.

Kontakta Johan Steirud, tel: 036-15 28 91 för ytterligare information.

Referenser

Min erfarenhet av Funktionsrätt  Jönköpings län är väldigt positiv!
Johan Steirud är lösningsorienterad och effektiv, jag är mycket nöjd med att han kunde sätta sig in i våra behov och önskemål och tydligt kommunicera vilka justeringar vi behövde göra för att öka tillgängligheten i våra lokaler. Jag ser fram emot att få jobba med Funktionsrätt Jönköpings län igen.”

Chano Belo Da Silva, projektsamordnare på 3D Solutions

”Samarbetet med Funktionsrätt Jönköping har varit ett bra stöd i Länsstyrelsens arbete för ett tillgängligt friluftsliv. Tack vare Funktionsrätts inventeringar har vi fått många bra tips på vad vi ska göra för att länets naturreservat ska bli mer tillgängliga för fler besökare.”

Johan Rova, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Jönköpings län