Välj en sida

FIA – Funktionsnedsatta i arbete

FIA står för Funktionsnedsatta i Arbete. Alla deltagare har ett behov av hjälp att hitta en lämplig arbetsgivare/arbetsplats. Deltagarna kan ha fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. FIA arbetar till stora delar enligt Supported Employment-metoden. Deltagarna matchas noga mot arbetsgivare innan de kommer ut på praktik. Under praktik/prövning och första perioden efter anställning gör handledarna på FIA uppföljningar efter behov.

Deltagarna kommer till FIA via sina handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården eller kommun. Vi har kontakt med dem under hela tiden (max ca ett år) som personen är med i FIA. Vi har även ett samarbete med NOVA och Enter, där vi hjälper deltagare som är redo att komma ut i arbete.

Bakom FIA står Funktionsrätt Jönköpings län, som genomförare, Folkhälsosektionen på Region Jönköpings län var projektägare och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden finansierade projektet.

Folder om FIA (för deltagare)Pdf, 286.5 kB.
Folder om FIA (för handläggare)Pdf, 282.1 kB.

Ansökningsblankett för att komma till FIAPdf, 151.1 kB.

Blanketten skickas till:
Funktionsrätt, FIA
Barnarpsgatan 19
553 16 Jönköping

Historik

FIA startade som ett projekt och finansierades av Allmänna arvsfonden under fyra år.  Sedan gick Regionförbundet och Länsstyrelsen in med pengar under ett halvt år. Sedan aug 2013 finansierar Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamheten fram till december 2021.

Från och med årsskiftet 2021/2022 har FIA övergått från ett arbetsmarknads-projekt till en långsiktig verksamhet med syfte att få ut fler personer med funktionsnedsättning i arbetslivet.