Välj en sida

Skolinformation

Våra skolinformatörer informerar om funktionsnedsättning och funktionshinder, för alla åldrar och i alla utbildningar.

  • Våra informatörer har de erfarenheter som det självlärda ger!
  • Vår grundsyn är att funktionshinder kan undanröjas genom information som ger kunskap och förändring i samhället. Vår utgångspunkt är att funktionsrättsrörelsen är en viktig resurs och det är en samhällsvinst om våra kunskaper tas tillvara.
  • Funktionsrättsrörelsens övergripande mål är ett samhälle för alla och ett samhälle som bygger på allas lika värde och allas lika rätt. Oavsett vilka funktionsnedsättningar vi har, så blir följderna i samhället förvånansvärt lika.

Genom informatörernas verksamhet vill vi förändra människors inställning till funktionsnedsättning och få fler människor att sluta upp bakom funktionsrätts-rörelsens mål: Ett samhälle för alla!

Vill du veta mer? Kontakta:

Informationssekreterare

Paulina Lallerman
036–15 28 72
paulina@f.jonkopingslan.se

Referenser:

Hisingstorpsskolan 

”Begreppet funktionsnedsättning innebär en begränsning av en persons av fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga.

Det är alltså något som en person har, inte något som en person är.”