Välj en sida

krönika: En dörr öpnas en annan stängs 

Camilla Nordgren: Dubbla budskap när regeringen vill försämra tillgängligheten i nya studentbostäder.

Tillgängligheten i studentbostäder ska försämras. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att föreslå lättade byggkrav vid nybyggnation. Anledningar såsom att studentboende är tillfälligt, att tillgänglighet kostar och att nya yteffektiva studentbostäder behövs byggas förs fram som tillräckliga för detta avsteg. Att göra avkall på studentbostäders tillgänglighet är inget nytt.

Läs mer här