Välj en sida

Våra projekt

Nygammal på nätet (Åldern är inget hinder)

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att minska det digitala utanförskapet, underlätta vardagen och öka delaktigheten för äldre personer med neuropsykiatriska, fysiska och medicinska funktionsnedsättningar.

Projektet ska erbjuda målgruppen kunskaper i hur man hanterar betalningar och transaktioner via internet samt hur man gör beställningar och bokningar av vårdtjänster och mediciner etc. De aktiviteter, metoder och tillvägagångssätt som utvecklas under projekttiden och visar sig fungera ska drivas vidare som en del av Funktionsrätt Jönköpings reguljära verksamhet efter projekttiden.
Med detta tilläggsbeslut kommer Funktionsrätt Jönköping att kunna säkerställa att man har personalresurser för att kunna genomföra projektet på ett tillfredsställande sätt.

Projektet startades  september 2019 och pågår fram till december 2022. Projektet drivs med medel från Allmänna Arvsfonden.

Malin Thulin är projektledare för projektet Nygammal på nätet här på Funktionsrätt Jönköpings län.  

På grund av Corona-pandemin 2020-2021 förändrades förutsättningarna att driva projektet p.g.a. restriktionerna och vi kunde inte jobba med projektet så som det var tänkt. Malin Thulin var tvungen att hitta nya sätt att utveckla det och projektperioden förlängdes. 

Projektet är tillgänglig för våra medlemsorganisationer som en direktsupport där ni kan ringa in med frågor och funderingar kring era telefoner, datorer eller plattor.

Numret du ringer är 036-15 28 82 och supporten är öppen på onsdagar mellan kl. 10.00-12.00 

Det finns även möjlighet att maila in frågor till mailadress itsupport@f.jonkopingslan.se  

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next