Välj en sida

Vår historia

Funktionsrätts historia började på 1970-talet då flera länsföreningar slöt samman och blev en del av riksorganisationen som fanns redan från 1940-talet. 

1971 bildades Handikappförbundens Centralkommitté, HCK, ett samarbetsorgan för handikapporganisationer på länsnivå med då 18 anslutna länsföreningar, med sammanlagt ca 9.000 medlemmar.

Målsättningen var att tillvarata handikappade människors intressen. De värderingar, som låg till grund för verksamheten var formulerad i riksorganisationens principprogram Ett samhälle för alla.

Den samlade handikapprörelsen är en folkrörelse, som präglas av stort engagemang och stor idealitet. Vår strävan att påverka samhällets utformning så att alla människor får möjlighet till delaktighet bör ses, som ett viktigt led i samhällets sträva till en fördjupad demokrati.

HCK förfogade då kanslilokaler på Östra Storgatan 45, i Jönköpings län. Lokalerna bestod av 3 rum på en sammanlagd yta på 67 m2. Huset var en kulturfastighet och trivsam, men klart otillräckliga och hade stora brister.

Bättre blev det när det blev flytt till större lokaler på Barnarpsgatan 33, med många gånger fler kontorsrum och sammanträdesrum. Sedan 2014 har vi kontorslokaler på adressen Barnarpsgatan 19 med bra ytor för både kontor, och möten.

HSO

1993 togs namnet Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) med nya stadgar. Samma år antog FN:s generalförsamling 22 standardregler som beskriver det ansvar medlemsstaterna har för att människor med funktionsnedsättningar ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället.

Funktionsrätt

I dag är heter organisation Funktionsrätt Jönköpings län efter att ha bytt namn 2018 från namnet HSO Jönköpings län. 2022 uppgick vi till 35 medlemmar.

 

Vi begär inga privilegier.

Vi begär inga särskilda förmåner.

Vi begär bara att handikappade ges lika rätt till delaktighet i all gemenskap i samhället.

Uttalande enhälligt antaget av Riks-HCK:s rådgivande representantskap den 3-4 februari 1979 i Gävle.