Välj en sida

Vår organisation

Funktionsrätt Jönköpings län består av 35 olika föreningar för personer med funktionsnedsättning.

Politiskt

Vår organisation är religiöst och partipolitiskt oberoende och  grundar sig på att alla människor är lika i värde och har samma rättigheter. Vi arbetar för ett samhälle tillgängligt för alla. Personer med funktionsnedsättning skall kunna leva självständigt och med självbestämmande.

Kompetens

Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Det redskap vi använder i vårt arbete är FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den tid som läggs på ideellt arbete i Sverige motsvarar flera hundra tusen årsarbetskrafter.

Oberoende

Vi styrs inte av något annat än vår vision om ett samhälle för alla. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte kan göras av andra samhällsaktörer.