Välj en sida

Nationella trafiksäkerhetsförbundet har undersökt hur många i Jönköping som känner till reglerna som gäller för elsparkcyklar i Jönköping, och i undersökningen framkom det att endast en på tre känner till dess regler. Till exempel lagkrav att använda hjälm om personen är under 15 år – är det endast en tredjedel som känner till.

Inom Funktionsrätt och våra medlemmar är elsparkcyklen många gånger ett farligt hinder i miljön. De kan innebära en fara då de parkeras på så många olika platser, till exempel rakt över en trottoar och blockerar framkomlighten, och att de är tysta och går snabbt så de är svåra att hinna uppmärksamma om man ska ta sig över en korsning till exempel.

Läs gärna mer på Nationella trafiksäkerhetsförbundet