Välj en sida

Att assistansreformen ska ha en huvudman – staten råder nu enighet om över blockgränsen vilket givetvis är positivt. När det gäller argumenten för staten som ensam huvudman har jag x antal gånger hänvisat till olika bedömningar i olika kommuner, kommunerna har aldrig omfamnat rättighetslagen LSS, Funktionsrättskonventionen avråder starkt från att decentralisera beslut till lokal nivå som rör rätten till ett självständigt/självbestämt liv mm. Ett argument som jag tycker sällan nämns är det faktum att ingen instans har ensamt ansvaret. Det delade ansvaret mellan stat och kommun ger starka incitament till båda parter att försöka lyfta över ansvaret till varandra. Att förverkliga en rättighetslagstiftning blir därmed extremt svårt – i synnerhet när både stat och kommuner helst inte vill betala.

Läs gärna mer på Thomas Juneborgs blogg