Välj en sida

Riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson, KD kom tillsammans med oppositionspolitiker Carl Cunningham, KD och träffade våra företrädare för Funktionsrätt Jönköpings län. Flera av medlemsorganisationerna var också närvarande.

Många angelägna frågor lyftes, bl a svårigheten i att få genomslag för nya lagar och beslut. Bristande tillgänglighet ett återkommande problem, exempelvis när vården förutsätter att patienten har tillgång till Bank-id eller enbart digitala lösningar finns vid mottagningen.

Tillsammans konstaterade på träffen att det finns behov av såväl lagändringar som förändringar i kommuner, regioner och myndigheter.

På bilden syns Acko Ankarberg Johansson och Carl Cunningham från vänster sett, samt några av företrädare och medlemsorganisationerna.
På bilden syns Acko Ankarberg Johansson och Carl Cunningham från vänster sett, samt några av företrädare och medlemsorganisationerna.