Välj en sida

I år var det två vinnare som fick dela på Jönköpings kommuns tillgänglighets och bemötandepris. Vinnarna är Coop Norrahammar och Guldsmedjan Therse Snarberg. Priset delas ut i samarbete med Funktionsrätt Jönköpings kommun. Prissumman får de två dela på, vilken är 10 000 kr.

Motiveringen för Coop Norrahammar:
”För en välplanerad och luftig butik med tydlig skyltning, bra belysning, tillmötesgående personal och en genomtänkt entré som gör det lätt att ta sig in, oberoende av hjälpmedel. Butiken visar att det inte behöver vara komplicerat att skapa öppna och tillgängliga miljöer.”

Motiveringen för Guldsmedjan Therse Snarberg:
”Med ett genomgående tänk anpassas köpupplevelsen utifrån varje kunds behov. Vinnaren har skapat en butik med hög tillgänglighet både gällande den fysiska utformningen och peresonalens bemötande. Belysningen i butiken är jämn och tydligt koncentrerad på föremålen i skåpen. Flexibel möblering gör det möjligt att i lugn och ro sätta sig ner och få hjälp vid val av köp av produkter.”

Grattis till er båda!