Välj en sida

I Neurorapporten 2022 som handlade om hjälpmedel kan vi konstatera att endast hälften av de svarande på frågorna uppger att de har varit fullt delaktiga under förskrivningsprocessen. Resten tycker att de har delvis kunnat påverkat valet av hjälpmedel. Det betyder att de hade velat bli mer lyssnade på.

 

Dessutom finns stora skillnader mellan regioner vad gäller delaktigheten under förskrivningsprocessen. I Jönköping och Västernorrland är det färre än fyrtio procent som upplever att de har varit fullt delaktiga. Medan samma siffra närmar sig sextio procent i Värmland.

I Blekinge och Jönköping är det två gånger fler än på riksnivå som inte alls har påverkat valet av hjälpmedel.

Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro, säger att det är oacceptabla siffror!