Välj en sida

Tyckte du att medias valrapportering gav dig tillräcklig information? Fick du svar på frågor som är viktiga för dig?

Funktionsrätt Sverige har tagit fram en enkät som vänder sig till dig som lever med en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom. Vi vill veta hur du upplevde medierapporteringen inför valet i frågor som du tycker är viktiga.
Resultaten kommer att presenteras under hösten vid en gemensam konferens med public service-företagen SVT, SR och UR och de kommer också att ligga till grund för Funktionsrätt Sveriges påverkansarbete inför nästa val.
Här hittar du enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/MHFGY76
Kollage med många ansikten. I mitten står det i röd text på vit botten: Tog medias valrapportering upp de frågor som är viktigast för dig?