Välj en sida

I ett oroande budgetdrag har regeringen beslutat att dra in 2 miljarder kronor för stödinsatser gällande lönebidrag, nystartsjobb och introduktionsjobb från och med nästa år. Denna nedskärning riskerar att drabba många negativt, och sätta många av de 150 000 personer med en subventionerad anställning i fara. Lika många personer får staten tillbaka pengar ifrån i form av arbetsgivaravgifter och skatter. Dessutom genererar anställningar för personer med funktionsnedsättningar en socioekonomisk vinst genom ökad produktivitet, minskad arbetslöshet, ökat välmående, och skapandet av en mer inkluderande samhällsstruktur.

Många företag engagerar sig genuint för att öppna upp sina arbetsplatser för fler människor och bidra till kvalitativa stödinsatser. Subventionerade anställningar har varit en framgångsrik satsning för att skapa mångfald och inkludering på arbetsmarknaden sedan 1980-talet. Det finns en felaktig bild i delar av samhället om att en person med subventionerad anställning är en person som behöver mycket hjälp av kollegor – utanför stödinsatsen – för att klara sitt arbete. Den rätta bilden är den motsatta – subventionen skapar möjligheter genom anpassad arbetstid, arbetstekniska hjälpmedel, personligt biträde, med mera för att klara arbetet.

Sverige har förbundit sig att följa FN:s Funktionsrättskonvention, där en central aspekt är att skydda rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiska insatser, som stödjs av dessa medel bland annat, är nödvändiga för att säkerställa en inkluderande och rättvis arbetsmiljö.

Samtidigt står Sverige inför en tuff utmaning, som arbetslivskriminalitet. Det är av yttersta vikt att hitta en balans mellan att främja arbetsmöjligheter och att säkerställa sund arbetsmiljö samt kontrollmekanismer för att förhindra missbruk.
Dessa nedskärningar äventyrar inte bara mångfalden och rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden, utan de kan också underminera den positiva utvecklingen mot en mer inkluderande och hållbar arbetslivsmiljö. Det är viktigt att prioritera en arbetsmarknad som stödjer och inkluderar alla.

Johan Steirud
Verksamhetsutvecklare
Funktionsrätt Jönköpings län