Välj en sida
  • ”Fler personer än tidigare som har funktionsnedsättningar får nej till förlängning av sina färdtjänsttillstånd i länet.
  • Ett tiotal personer har hört av sig till organisationen Paulina Lallerman på Funktionsrätt Jönköping bara under sommaren.
  • Anna-Karin Malm som är serviceresechef på JLT, håller inte med om bilden att fler får avslag men tycker ändå att lagen om färdtjänst från 1997 borde ses över.

I länet handlar det bara om förlängningar av tillstånd men myndigheten för Trafikanalys har gjort en utredning som blev färdig i mars och den visar att nationellt har det blivit svårare att få färdtjänst.” Citat från P4 Jönköping.

Läs och lyssna här på inslaget i P4 Jönköping, med ombudsman Paulina Lallerman